fbpx

Download 63 biểu mẫu nhân sự mà HR thường sử dụng nhiều nhất

Có thể nói quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt bởi đó chính là quản trị con người trong một tập thể, một doanh nghiệp.

Nhắc đến sự thành công của một doanh nghiệp, người ta thường nhắc tới vai trò của nguồn lực con người, trước cả nguồn vốn, tài chính… Điều đó khẳng định tâm quan trọng của công việc quản trị nhân sự, quản lý nguồn lực công ty, quản lý các nhân viên và các cán bộ khác trong doanh nghiệp.

Do đó, nhân sự hay nguồn lao động trong doanh nghiệp có vai trò hết sức to lớn và là yếu tố đặc biệt quan trọng quá trình hoạt động và sáng tạo của tổ chức. Và điều tất yếu để duy trì và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thì hoạt động quản lý hành chính nhân sự phải được ưu tiên hàng đầu.

Để đảm bảo được các hoạt động hành chính của Công ty diễn ra xuyên suốt Bộ phận hành chính cần có các biểu mẫu để hoàn thành công việc.

63 biểu mẫu hành chính nhân sự dưới đây bao gồm bảng lương, tiêu chuẩn đánh giá công việc, báo cáo biến động nhân sự, thanh lý hợp đồng… được sử dụng hàng ngày trong các hoạt động hành chính nhân sự nội bộ hay với các đối tác bên ngoài. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, HR, HRM chỉ cần xem lại các biểu mẫu làm việc này để nắm bắt được tình hình.

 1. Bản cam kết nghỉ việc
 2. Bảng chấm công tăng ca
 3. Bảng kê chi tiết tiền lương
 4. Bảng lương
 5. Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc
 6. Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu
 7. Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ
 8. Bảng tự nhận xét của cán bộ
 9. Bản tự kiểm điểm cá nhân
 10. BC biến động nhân sự
 11. Biên bản bàn giao công việc
 12. Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu
 13. Biên bản bàn giao tài sản
 14. Biên bản đánh giá công việc
 15. Biên bản họp xử lý khiếu nại
 16. Biên bản thanh lý hợp đồng Lao động
 17. Biên bản vi phạm kỷ luật
 18. Danh sách nhân viên chưa được tăng lương
 19. Danh sách tăng lương định kỳ
 20. Đơn khiếu nại tố cáo
 21. Đơn xin nghỉ việc
 22. Giấy biên bản nhận hồ sơ khiếu nại
 23. Giấy đề nghị tăng lương
 24. Giấy đề nghị đi công tác
 25. Giấy giới thiệu
 26. Kế hoạch đi công tác
 27. Bảng xác nhận công tác
 28. Báo cáo kết quả công tác
 29. Bảng thanh toán tiền công tác
 30. Bảng kê phụ cấp
 31. Tờ trình công tác phí
 32. Quy định chế độ Công tác
 33. Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh
 34. Mẫu báo cáo
 35. Mẫu công văn đăng ký thang lương
 36. Mẫu đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp một lần
 37. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác
 38. Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe
 39. Mẫu sơ yếu lí lịch
 40. Nhân viên nhân sự
 41. Nội quy Công ty
 42. Phiếu bổ nhiệm cán bộ
 43. Phiếu đánh giá cán bộ
 44. Phiếu đề xuất thăng chức
 45. Quy chế bổ nhiệm
 46. Quy chế khen thưởng
 47. Quy chế kỷ luật
 48. Quy chế lương
 49. Quy định bổ nhiệm
 50. Quyết định cho thôi việc
 51. Quyết định tăng lương
 52. Quyết định xóa bỏ án kỷ luật
 53. Quyết định xử lý khiếu nại tố cáo
 54. Quyết định xử lý kỷ luật
 55. Quy trình hoạch định nhân sự
 56. Quy trình nghỉ phép
 57. Quy trình tính lương
 58. Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo
 59. Sổ theo dõi khen thưởng
 60. Sổ theo dõi khiếu nại
 61. Sổ theo dõi kỷ luật
 62. Sổ theo dõi nghỉ phép
 63. Sổ theo dõi chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *